top of page

MODULE 1
Ontrafelen

Onrust, stress, twijfel, onzekerheid en angst om te falen zijn symptomen.

 

Onderliggend speelt er iets waardoor onrust en stress de kop opsteken.

Wat staat jou in de weg om in die ontspannen energie te stappen?

ZO is het NU.

Gezien je voor deze cursus hebt gekozen, ervaar je waarschijnlijk onrust, twijfel en onzekerheid.

Je hebt zin in verandering, in een meer ontspannen manier van leven.

Je hebt zin om er te durven staan. Het is tenslotte jouw leven! 

​Hoe komt onrust in jouw leven tot uitdrukking?

Wat zijn de gevolgen voor jou?

​Zijn er bepaalde uitspraken of gedachten die steeds opnieuw terugkomen?

Kan jij gemakkelijk je grenzen aangeven? Waar zeg je 'JA' waar je eigenlijk 'NEE' voelt?

Wat was je relatie met rust, authenticiteit en vertrouwen de voorbije 12 maanden?

Waar ben je jezelf? Op welke gebieden twijfel je aan jezelf? Wanneer blokkeer je en houd je jezelf in of tegen?

Inzicht en erkenning in wat NU in jouw realiteit aanwezig is, is enorm belangrijk.

De erkenning van wat er nu eenmaal IS, vormt de start van elke verandering.

Ik heb daarom enkele journalvragen geformuleerd.

Ga eens na voor jezelf hoe jouw persoonlijke situatie nu is.

De journal STARTopdracht brengt deze periode van onrust in beeld zodat je deze vervolgens ook kan loslaten.

Begin with the end in mind.     - Steven Covey -

ZO wil ik het graag.

 

Hoe wil je het wel?

Wat betekent meer RUST en zelfvertrouwen voor jou? Maak dit heel concreet.

Wat is fysieke, mentale, emotionele rust precies voor jou en hoe uit zich dat in de ervaring?

Wil je je meer ontspannen voelen?

Wil je meer ruimte en tijd ervaren in je leven?

Wat betekent meer vertrouwen? Wat is dat precies voor jou?

 

Maak dit ook concreet.

Wat betekent meer ruimte voor jou? Hoe ziet er dat concreet uit in je leven?

Eenmaal de ervaring van ruimte in jouw leven er is. Hoe komt dit dan concreet tot uitdrukking?

Eenmaal de ervaring van meer ontspanning. Wat betekent dit dan concreet? Hoe gedraag je je dan op je werk?

Hoe ziet de relatie met je partner, kinderen, familie eruit?

Welke activiteiten doe je dan? Hoe voelt je lichaam dan aan?

Wat doe je precies wanneer je meer vertrouwen ervaart?

Hoe voel je je dan? Hoe ziet je leven er dan uit?

Hoe is dat dan wanneer je durft te vertrouwen op je intuïtie? Wat verandert er dan?

Wat doe je als je je niet langer inhoudt?

 

 

 

Er is een verlangen naar meer 'jij' in je eigen leven. Meer ruimte. Meer mentale, fysieke en emotionele ontspanning.

Dit wil zeggen dat dit momenteel te weinig aanwezig is.

Om meer rust te ervaren dienen we andere keuzes te gaan maken dan de keuzes die jou tot hier hebben gebracht want wat jou naar hier heeft gebracht gaat jou niet naar daar brengen.

Dit vraagt dus een verandering van mindset én het loslaten van het verhaal dat je jezelf tot nu toe hebt verteld.

Het vraagt om een shift in je perceptie.

De tools die je in dit traject kan vinden, kunnen jou ondersteunen om je meer en meer bewust te worden van jouw zelfherstellend vermogen, namelijk het vermogen om de relatie met je gedachten, je gevoelens en je lichaam op een andere manier invulling te geven en je overtuigingen over jezelf, de ander en de wereld te veranderen. De verandering komt echter niet door de tool. Wel door de afstand te verkleinen tussen wie je denkt dat je bent of moet zijn en wie je werkelijk bent want in essentie is ontspanning jouw ware natuur.

Visualiseren werkt!
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het voor je brein niet uitmaakt of je iets echt doet, of het alleen visualiseert: je hersenen worden op precies dezelfde plek en met dezelfde intensiteit geactiveerd.

Tijdens de visualisatie-oefening die je onderaan kan vinden ga je voelen, zien, horen, ruiken, beleven hoe het is om op een ontspannen manier en vol vertrouwen in het leven te staan.
Nadien nodig ik je uit om de oefening te downloaden.
Met deze oefening kan je nog concreter maken wat ontspanning en vertrouwen precies voor jou betekent.


Waarom is dat belangrijk?

Weten wat je wil en dit heel concreet maken is essentieel om onderweg keuzes te maken en om kleine en grotere stappen te zetten naar verandering. Je kunt dan heel bewust kijken: is dit in overeenstemming met hoe ik het wil, met mijn waarden? Blijf ik, wanneer ik deze richting uitga, dicht bij mezelf of ga ik er juist verder vandaan?

 

Weten wat je wil, geeft richting.

In deze cursus leer je om je gedachten en gevoelens bewust te gaan inzetten voor verandering.  

Je weet dan precies in welke richting je wil navigeren. 

De visualisatie en de journalopdracht helpen jou in te tunen op wat VERTROUWEN EN ONTSPANNING werkelijk voor jou kan betekenen. Enjoy!

Stralend en vol levenslust!

​​Stop to self-destruct!

In kleine stapjes meer rust en energie? Je bent klaar voor de volgende module!

bottom of page