top of page
bomen

Het onzichtbare stuk

2

Van een ijsberg op het water, is slechts 10% zichtbaar.
De andere 90% ligt onder het wateroppervlakte.

Dit beeld van de ijsberg geeft goed weer hoe ons gedrag verloopt.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat slechts 5% van ons gedrag bewust is en de andere 95% onbewust. 
Bewust gedrag is gedrag waar we eerst over nadenken, pannen.
Onbewust gedrag is gedrag dat automatisch verloopt en gestuurd wordt door prikkels die in het hier en nu aanwezig zijn.
Het gegeven dat 95% automatisch verloopt is heel erg handig omdat dit gedrag weinig energie van ons vergt, maar het heeft ook zijn nadelen want door gebeurtenissen uit het verleden en de conclusies die je uit die gebeurtenissen hebt getrokken, kunnen er automatische denk-, voel- en doepatronen zijn ontstaan die jou op lange termijn niet dienen.

.
Wanneer faalangstig denken, voelen en gedrag geautomatiseerd is, is het heel moeilijk om dit gedrag te veranderen. We willen verandering bewerkstelligen vanuit wilskracht, maar botsen dan op het onbewuste stuk dat ons blokkeert.

Bewustzijn is dus alles.
Niet alleen mentaal bewust zijn van waar patronen zijn ontstaan, maar ook lichamelijk: VOELEN in elke cel van je wezen dat het niet langer klopt.

Om hier een start in te maken, gaan we even kijken naar de rol van het brein.

HET ONZICHTBARE STUK

Hier komt een korte video (met presentatie) waarin ik spreek over: 

- het brein (de 3 breinen)  

- het belang van observatie: wanneer je begint te zien hoe je denkt, voelt, doet, val je er al niet meer mee samen

- het belang van kleine stapjes in vertrouwen: zeggen, denken, doen op elkaar afstemmen

(zelfdiscipline kan alleen maar resultaat geven als het komt vanuit zelfliefde - niet slaan, maar omarmen!)

- aan de slag op 2 manieren:

         * het bewuste stuk inzetten om te doen wat je zegt dat je gaat doen - zo win je vertrouwen (manage je brein!)

         * inzicht in het onbewuste stuk = overtuigingen + aan de slag met vertrouwen, eigenwaarde, zelfliefde, veiligheid

CONCRETE OEFENINGEN:

Visualisatie:

Het kind : begeleide visualisatie: Waar ben je beginnen geloven dat je niet goed genoeg was?

schrijfopdracht:

Hoe was het om contact te leggen met je innerlijke kind?

Wat had dit kind nodig?

Zet je timer op 5min en geef je innerlijke kind de mogelijkheid om zich uit te drukken op papier.

Wanneer je voelt dat alles is gezegd en je de rust voelt terugkeren,  beluister dan de yoga nidra 'inner child' voor diepe ontspanning.

Yoga Nidra:

inner child

bottom of page