MODULE 1
Ontrafelen

START: Onderzoek
00:00 / 04:11
STARTopdracht
Zo is het nu. 

 

Onrust en stress zijn symptomen.

 

Onderliggend speelt er iets waardoor onrust en stress de kop opsteken.

Wat staat jou in de weg om rust en energie te ervaren?

ZO is het NU.

Gezien je voor deze cursus hebt gekozen, ervaar je waarschijnlijk onrust en stress.

Je hebt zin in verandering, in een meer ontspannen manier van leven.

​Hoe komt onrust in jouw leven tot uitdrukking?

Wat zijn de gevolgen voor jou?

​Zijn er bepaalde uitspraken of gedachten die steeds opnieuw terugkomen?

Kan jij gemakkelijk je grenzen aangeven?

Inzicht en erkenning in wat NU in jouw realiteit aanwezig is, is enorm belangrijk.

De erkenning en acceptatie van wat er nu eenmaal IS, vormt de start van elke verandering.

Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de manier waarop onrust bij jou tot uiting komt.

Ik heb daarom enkele vragen geformuleerd.

Ga eens na voor jezelf hoe jouw persoonlijke situatie nu is.

Dit doe je met onderstaande STARTopdracht.

 

 

Download de startopdracht zodat je met deze en andere vragen aan de slag kan gaan. Het is belangrijk om inzicht te hebben in hoe het nu is en én om dit ook neer te schrijven (zonder rem of kwaliteitscontrole) zodat je hier tijdens het doorlopen van dit traject mee aan de slag kan.

Neem hier de tijd voor.

ZO wil ik het graag.

Hoe wil je het wel?

Wat betekent RUST en VERTROUWEN voor jou? Maak dit heel concreet.

Wie ben je als je vertrouwen hebt?

Leer luisteren naar de boodschap achter jouw verlangens. Wat wil je echt?

Visualiseren werkt!
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het niet uitmaakt of je iets echt doet, of het alleen visualiseert: je hersenen worden op precies dezelfde plek en met dezelfde intensiteit geactiveerd.

Tijdens deze visualisatie-oefening ga je voelen, zien, horen, ruiken, beleven hoe het is om op een ontspannen manier en vol vertrouwen in het leven te staan.
Nadien nodig ik je uit om de oefening te downloaden.
Met deze oefening kan je nog concreter maken wat ontspanning en vertrouwen precies voor jou betekent.


Waarom is dat belangrijk?

Weten wat je wil en dit heel concreet maken is essentieel om onderweg keuzes te maken en om kleine en grotere stappen te zetten naar verandering. Je kunt dan heel bewust kijken: is dit in overeenstemming met hoe ik het wil, met mijn waarden? Blijf ik, wanneer ik deze richting uitga, dicht bij mezelf of ga ik er juist verder vandaan?

 

Weten wat je wil, geeft richting.

In deze cursus leer je om je gedachten en gevoelens bewust te gaan inzetten voor verandering.  

Je weet dan precies in welke richting je wil navigeren. 

Beluister de visualisatie en download dan de opdracht.

Begin with the end in mind.
- Steven Covey -

Stralend en vol levenslust!

Inzichten na deze eerste oefening:

  • Wat wil je echt?  

  • Waar zeg je 'ja' wat eigenlijk 'nee' is?

  • Observeer zonder oordeel.

  • Stop to self-destruct! : in kleine stapjes meer rust en energie? Je bent klaar voor de volgende modules

MODULE 2
Ontprikkelen