top of page

Een wonder


De natuur is een grote leermeester.

Het toont ons de eenvoud van het leven waarbij leven en dood beide deel uitmaken van het natuurlijke proces, elk levend wezen een unieke plek in dit bestaan heeft en beweging en rust elkaar op een heel organische wijze afwisselen.

Als mens zien we onszelf vaak los van de natuur.

We genieten ervan, maar beseffen vaak niet meer dat we er deel van uitmaken en dat we als het ware ingebed zijn in het geheel. We doen er alles aan om te focussen op het leven, maar leggen daarbij vaak het accent op de toekomst waardoor er altijd wel iets is om na te streven, te bereiken. De dood is iets wat we liever niet teveel ruimte aan geven en waar we zo bang van zijn.

We plaatsen ons regelmatig boven de natuur. Dit heeft vaak ontzettend grote gevolgen.

Ons leven is meer niet dan wel afgestemd op ons eigen unieke natuurlijke ritme.


We zitten vaak zo in ons hoofd dat we onze focus voornamelijk op het tastbare richten: dat wat te bewijzen, te verklaren is, dat wat we kunnen vastnemen, zien.

Toch spiegelt de natuur ons op elk moment de magie, het onverklaarbare, het wonder.

Het toont ons hoe in het zaad reeds een boom vervat is.

Het toont ons hoe het bestaan van het ene noodzakelijk is voor het voortbestaan van het andere.

Hoe de bloemen er niet zo


uden kunnen zijn zonder de bijen.


De natuur toont ons hoe liefde er uitziet.

Ware liefde zonder opoffering of slachtofferschap.

Ware liefde zonder verwachting of oordeel. Puur en onvoorwaardelijk.


Ook voor ons mensen geldt dit: neem de zon weg en we zijn er niet meer.

Maar ook: neem andere mensen weg en we overleven als soort niet langer.

We hebben elkaar nodig. In gelijkwaardigheid.

We maken deel uit van een levend systeem en we leveren daarin elk onze bijdrage.


Elke mens heeft een unieke plek en een eigen unieke 'kleur'.

Het is tijd om die plek te voelen en die unieke kleur te omarmen.

Die kleur kan echter pas


volledig tot uitdrukking komen wanneer we ons bewust zijn van ons potentieel en onze samenhang met het hele universum.

Jaren zoeken we naar rust, vreugde, ontspanning, geluk, overvloed, succes, gezondheid, liefde.

We zoeken het overal. We zoeken het buiten ons.

Wanneer we kijken naar de natuur en werkelijk gaan beseffen dat in het zaadje inderdaad al een boom


is vervat, kunnen we dit ook gaan zien en toepassen in ons eigen leven.

Alles wat we manifesteren, begint van binnenuit. Van ontastbaar naar tastbaar en terug.

Wat als onze manifestaties starten vanuit liefde?!


Geef aandacht aan zowel het tastbare als het ontastbare.

Het is de erkenning, ontdekking en beleving van beide die ervoor zorgt dat je je heelheid voelt.

Het is de liefde en het leven zelf die jou vervolgens inspireren.


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page